Cep telefonu sigortanızı yaptırdınız mı ?

Cep telefonu sigortası ile; Kırılma, Sıvı teması, Çalınma gibi tehditlere karşı telefonunuzu koruyun!

Bu sigorta herkese lazım

banner1

Has Ferdi Kaza sigortası sayesinde 1 adet aracınız için arıza, kaza, benzin bitmesi, lastik patlaması durumlarında çekici ve şahsınız için 10.000-TL limitle ferdi kaza teminatının yanında, kapkaç, bilgi ve organizasyon hizmeti, idari asistans ve daha birçok faydalı teminat istemezmiydiniz ?

 

* 10 yaşından büyük araçlara sadece kaza durumda çekici hizmeti sağlanır (Arıza, lastik patlaması ve benzin bitmesinde çekici yoktur.)
* 3500 kg üstü araçlar (kamyon ve otobüs) ve ticari amaçlı kullanılan araçlarda çekici hizmeti verilmemektedir. 

 

Üstelik yıllık sadece 60-TL

Aracın çekilmesi veya kurtarılması :
Aracın arıza veya kaza, yanma veya anahtar kaybı/çalınması sonucu hareketsiz
kalması durumunda, aracın aynı il sınırları içerisinde en yakın yetkili
servise çekilmesini sağlayacaktır. (İstanbul içinde Asya ve Avrupa kıtaları
iki ayrı il olarak değerlendirilir). Olayın meydana geldiği ilin sınırları
dâhilinde yetkili servis olmaması durumunda, aracın en yakın ildeki yetkili
servise çekilmesi için gerekli işlemler Şirket tarafından temin edilecektir.
Bu kapsamdaki menfaatlerden faydalanmak için, anlaşmalı kuruluşlarımızın tüm
kurallarına ve yönlendirmelerine uymanız gerekmektedir.
a) 10 yaşın üzerinde araçlar arıza kapsamında çekilememektedir. Sadece kaza
durumunda 10 yaş üstü araçlarda çekilebilir.
b) Aracın yükünden dolayı çekilmesine engel bir durum var ise, yükün
boşaltılması sorumluluğu araç sahibine aittir. Araç ancak yükü boşaltıldıktan
sonra çekilebilecektir.
c) Poliçe sahibinin ruhsat sahibi olduğu araç sayısı birden fazla ise sadece
bir aracına hizmet verilecektir
d) Ticari ve profesyonel anlamda yolcu ve/veya mal taşınması ve/veya
kiralanması amacı ile kullanılan, dört tekerlekten fazla ve ağırlığı 3500 kg
veya üzerinde olan araçlara çekici hizmeti sağlanamamaktadır.

Bu menfaat kapsamında Aracın tamir masraflarına ilişkin olarak herhangi bir
meblağ ödenmeyecektir.

 

Kaza Sonucu Vefat Teminatı:
Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında tanımlanan bir kaza sonucu sigortalının
vefatı halinde kanuni hak sahiplerine 10,000 TL ödenir.
Kaza Sonucu Daimi Sakatlık Teminatı:
Sigortalının police teminatına giren bir kaza sonucu bedeni olarak sürekli bir
sakatlığa maruz kalması durumunda sürekli sakatlığın kesin tespiti ile teminat
bilgileri tablosunda belirtilen azami teminat limitine kadar Ferdi Kaza
Sigortası Genel Şartlarının 8.b Maddesinde gösterilen oranlar çerçevesinde
Sürekli Sakatlık Tazminatı ödenir.

KOŞULLAR
1) Herhangi bir talep halinde Şirketin sorumluluğu,tazminat veya menfaat talep
eden Sigortalı'nın veya Lehdar'ın bu Poliçe'nin koşullarına uymakta olmaları
koşuluna bağlıdır.
2) Bu Poliçe kapsamındaki talebi için Lehdar;
a) Zararı asgariye indirmek için tüm makul tedbirleri alacaktır.
b) İstenen menfaatleri belirten talebi bildirmek için Şirket'e en kısa
zamanda telefon edecektir.
c) Şirket'e gerekli tüm bilgiyi serbest olarak temin edecektir.
d) Hiçbir ödeme, taahüt, teklif veya sorumluluk kabulünde bulunmayacaktır.
3) Şirket geri ödeme taleplerini kabul etmeyecektir.
4) Şirket, eğer aynı şartları kapsayan ve bu Poliçe'den daha evvel tanzim
edilmiş olup, halen yürürlükte bulunan bir başka Sigorta/Asistans Poliçesi
varsa, bu poliçe kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir menfaate ilişkin
hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir

 

İstisnalar:
1) Şirketin, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana
gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :
a) Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan herhangi bir Lehdar veya herhangi bir
başka kişinin hileli hareketleri,
b) Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı
veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü
maddi/bedeni zarar,
c) Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına ve meteor düşmesi gibi olağanüstü
olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,
d) Terorizm, isyan ve ayaklanmalar, savaş,
e) Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
f) Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar,
g) Araç sürücüsünün;
(i) İlaç, zehirli veya narkotik maddelerin etkisinde olması veya kanındaki
alkol düzeyinin aracı kullanmakta olduğu ülkedeki kanunların müsaade ettiği
düzeyin üzerinde olması,
(ii) Aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olmaması.
h) Sigortalı ya da Sürücünün taşınan yolcu hayvan veya malın yolcu kapasitesine
yada yükleme biçimine uymayan şekilde taşınmasının hasara yada kazaya
sebebiyet vermesi durumunda,
i) Araçta taşınan yakıt madeni esaslı cisimler veya diğer yanıcı patlayıcı ya
da zehirli maddeler,
j) Bir Lehdar'ın aşağıdakilere katılması:
(i) Yarış, ralli veya benzeri denemeler,

(ii) Sportif faaliyetler,
(iii) Suç hareketleri,
(iiii) Bahisler.
k) Lehdar'ın kasıtlı hareketleri,
2) Şirket, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır:
a) Aracın her türlü tamiri,
b) Şirket yetki vermeden, Lehdar tarafından veya onun adına düzenlenmiş her
türlü yardım faaliyeti ve masrafları.
c) Bu poliçe kapsamındaki hizmetlerden herhangi birinin verilmesi esnasında,
aracın içinde veya üzerinde bulunan sökülebilen parçalar ile araç içinde yer
alan tüm kişisel ve/veya ticari eşyaların kaybı/bozulması sonucu ortaya çıkan
masraflar,
d) Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği
takdirde.
TANIMLAR;

Daimi Sürücü : Aracı kullanmak için ehliyeti olmak kaydıyla, Poliçe de ismen
belirtilmiş bir kişi anlamındadır.
Sigortalı Araç :
1. Toplu mal ve insan taşımacılığında kullanılmamış, şoför ile veya şoför
olmaksızın kiralanmamış,
2. Ağırlığı 3500 kg.'ı aşmamış olması kaydıyla, Poliçede tanımlanan araç
anlamındadır.
Daimi İkamet Ülkesi :
Poliçenin düzenlendiği ülke anlamındadır. (Türkiye Cumhuriyeti)
Daimi İkametgah :
Lehdar'ın Daimi İkamet Ülkesi'nde bulunan evi veya ikametgahı anlamındadır.
Arıza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan elektrik veya mekanik arıza.
Kaza
Aracın hareketsiz kalmasına neden olan karayolu trafik kazası ya da ani ve
şiddetli dışarıdan kaynaklanan bir neden sonucunda meydana gelen tahribat.
KAPSAM
Daimi İkametgah dışında bir gezi sırasında meydana gelen, öngörülemeyen bir
olay sonucunda, Şirket, Lehdar'a, bu Poliçe'nin "Teminatlar" adı altında
belirtilen yardımları derhal sağlayacaktır.

3) KAPKAÇ TEMİNATI
1. Kayıp/Çalıntı Nüfus Cüzdanı, Ehliyet veya Pasaport
Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet ve
pasaport gibi evraklardan birinin veya birkaçının çalınması/kaybolması
halinde, HDI SIGORTA ASISTANS bu evraklar için gerekli kayıp ilanlarını
gazeteye verecek ve ilan masraflarını ödeyecektir.

Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların kap-kaç sonucunda
çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle
yükümlüdür.
2. Kayıp/Çalıntı Kredi Kartı
Sigortalının kredi kartı/ATM kartlarının çalınması/kaybolması halinde,
sigortalının derhal HDI SİGORTA ASISTANS'ı aramış olması kaydı ile, ilgili
bankaların kart merkezleri ile bağlantı kurularak sigortalı ile konferans
görüşme yapmaları ve kartlarını bankanın prosedürlerinin uygun olması halinde
hemen iptal ettirmeleri sağlanacaktır.
3. Acil Nakit Avansı
Sigortalının kredi kartlarının çalınması veya kaybolması durumunda, HDI
SIGORTA ASISTANS sigortalının talebi halinde, acil durumunu giderebilmesi
açısından kendisine 1.000 TL'nı geçmemek kaydı ile nakit avans ödemesi
yapacaktır. Avans ödemesi, sigortalının kredi kartı hesabının borçlandırılması
(kredi kartı limiti dahilinde) veya sigortalıya borç senedi imzalatılması yolu
ile HDI SIGORTA ASISTANS tarafından tahsil edilecektir.
Bu teminatın geçerli olabilmesi için Sigortalı, evrakların Kap-Kaç sonucunda
çalındığına dair karakol zabıtı ve resmi evrakları şirkete ibraz etmekle
yükümlüdür.

4. İdari Asistans
Sigortalının kredi kartı/ATM kartı ile birlikte nüfus cüzdanı, ehliyet,
pasaport, giriş vizesi, uçak bileti gibi kendisine gerekli olan evraklarının
çalınması/kaybolması durumunda, HDI SIGORTA ASISTANS sigortalının kaybettiği
dokümanları yerine koyabilmesi için gerekli mercilere müracaatı ve gerekli
bilgiler konusunda kendisine yardımcı olacak ve yol gösterecektir.
Ayrıca hırsızlık olaylarında, HDI SIGORTA ASISTANS olayla ilgili zabıt
tutulması hususunda sigortalıya gerekli yardımı sağlayacaktır.
4) BİLGİ VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Tur Assist'in HDI Sigorta için sunduğu Organizasyon Hizmetleri kapsamında
ilgili tüm hizmetler Tur Assist tarafından organize edilecek, alınacak
hizmetlerle ilgili oluşabilecek masraflar Sigortalı tarafından
karşılanacaktır.
Tavsiye edilen servis sağlayıcıdan hizmet alıp almamak Sigortalı'nın isteğine
bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan
sağlayan servis sağlayıcı sorumlu olacaktır.
A) ORGANİZASYON HİZMETLERİ
1. Seyahat Servisi
Sigortalının isteği doğrultusunda seyahatler,ülkeye giriş ile ilgili yasal zorunluluklar,
gümrük işlemleri ve sağlık koşulları hakkında bilgi sağlayacaktır.
Seyahat acentaları,turizm ofisleri,turist rehberleri,turizm polisi büyükelçilik
ve konsolosluklar,vize ve pasaport işlemleri ile ilgili bilgi verilecektir

2.Otel Bilgi ve Rezervasyon Servisi
Yerli ve yabancı kaynaklarını kullanarak Sigortalı'ya otel bilgilerini
aktararak ve gerekirse rezervasyonunu yaparak yapılan rezervasyonla ilgili
bilgi verecektir.
3. Seyahat Öncesi Bilgi Servisi
Sigortalı'nın seyahate gitmeyi planladığı bölgeler hakkında her tür bilgi
sağlanır.İlgili bilgiler hava durumu,kültürel faaliyetleri vs.kapsamaktadır.
4. Restoran ve Eğlence Merkezleri hakkında Bilgi Servisi
Sigortalı'nın talebi üzerine çeşitli restoran ve eğlence merkezleri hakkında
adres ve telefon ile birlikte detaylı bilgi verilecek ve mümkün olabilen
durumlarda rezervasyon yapılacaktır.
5. Kültürel Aktiviteler Konusunda Bilgi Servisi
Sigortalı'nın talebi üzerine opera,bale konser,fuar,festival,tiyatro ve sinema
ile ilgili bilgiler verilecek ve mümkün olabilen durumlarda rezervasyon
yapılacaktır.
6. Çiçek Gönderim Organizasyonu Servisi
Türkiye ve yurtdışı için çiçek gönderme hizmetlerinin organizasyonu
yapılacaktır.
7. Kurye ve Kargo Servisi
Kurye ve kargo hizmetleri ile ilgili her türlü organizasyonun yapılması
sağlanır. Kurye bedeli Sigortalı'ya aittir.
8. Vize ve Konsolosluk İşlemleri
Vize başvurularında yapılması gerekenler, gerekli evrak ve konsolosluk
işlemleri ile ilgili bilgiler verilecektir.

B) BİLGİ HATTI
Ulaşım araçları, hastane ve klinikler, uçak seferleri ve seyahat acenteleri,
denizcilik işletmeleri,yat işletmeleri,catering firmaları,oteller ve konaklama
tesisleri,kültür merkezleri,müzeler,hava durumu,elçilik ve konsolosluk,vize,
pasaport işlemleri ve karayollarına ait bilgiler ile adres ve telefon
numaraları hakkında 7 gün 24 saat süre ile bilgi verilmesi sağlanacaktır.
İşbu teklifimizle sunulan fiyat ve şartlar icap değil, icaba davet olup,
teklif tarihinden itibaren 15 gün süreyle geçerlidir.
-İş bu poliçede kararlaştırılan sigorta priminin ödeme yeri sigortacı veya
acentesinin adresidir.
------------------------------------------------------------------------------
-İş bu teklife konu sigorta sözleşmesinin kurulması halinde, Sigorta Ettiren/
Sigortalı'ya sunulan tekliften sonra Sigortacı ile Sigorta Ettiren/Sigortalı
arasında yapılacak müzakereler neticesinde varılacak mutabakat sonucu ilgili
sigorta sözleşmesinin özel şartlarının kurulmuş olacağı tarafların kabulündedir.

-TTK 1423 nolu madde gereği sigortacının bilgilendirme/aydınlatma yükümlülüğü
kapsamında işbu teklifname ekinde bilgilendirme formu sunulmuştur.
Bilgilendirme Formunun sigortalı/sigorta ettiren tarafından incelenmesi ve
imzalanarak şirketimize iade edilmesi gerekmektedir. Bilgilendirme formu ve
teminat içeriği ile ilgili her türlü soruda şirketimiz ile poliçeye aracılık
eden temsilciniz (aracı kurumunuz) veya 4448434 nolu telefon ile temasa
geçebilirsiniz. TTK.m.1423/2 hükmü uyarınca sunulan teklifnamenin kabulü
halinde ve poliçenin/sözleşmenin tanziminden itibaren 14 gün içerisinde
sigortalı veya sigorta ettiren tarafından bilgilendirme formu ve poliçe
şartlarına itiraz edilmediği takdirde sözleşme poliçede yazılı şartlar ile
yapılmış sayılacaktır.
SANCTIONS CLAUSE - YAPTIRIM KLOZU
Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından
yaptırım uygulanan ülkelerin hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve
menşeli şirketlerin, bu sigorta sözleşmesinde baştan itibaren veya sonradan
herhangi bir şekilde hak sahibi olmaları mümkün değildir. Bu ülkelerin
hükümetleri, bu ülkeler uyruklu kişiler ve menşeli şirketlerin, bu poliçede
sigorta ettiren, sigortalı, rehinli alacaklı veya sair surette hak sahibi
olarak gösterilmiş olması halinde veya sigorta konusu menfaat sonradan
kendilerine ait olmaya başlamış veya herhangi bir şekilde sigortadan doğan
haklar kendilerine hangi şekilde olursa olsun devredilmiş veya intikal etmiş
bulunduğu takdirde dahi, sigorta şirketi her türlü teminat sağlama ve ödeme
yükümlülüğünden kurtulmuş olur ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 

 

Free Joomla! template by Age Themes

İletişim Bilgilerimiz

Adres: Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde BaharGrup(Sigortabölümü)  Döşemealtı Antalya Türkiye
Telefon: 0242 258 02 06
E-mail: 
[email protected]